بسم الله الرحمن الرحیم ...

                       سلام ....  

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

                                کتاب های قرآنی -صفحه ششم                                 

    محل بارگذاری صفحات دست نویس


        معرفی کتاب های قرآنی   


............................................................................................................................

..........................................................................................................................


   در توضیحات پایین صفحه ششم می پردازیم


    به موضوع:     قصه های قرآن      


                       با کتابهایی مانند:


         قصه های قرآن مجید ملامحمدی


............................................................................................................................

............................................................................................................................


قصه های قرآن مجید ملامحمدی: ثروتمندی که گول خورد    


  قصه های قرآن لطیف راشدی  


  قصه های قرآن مهدی آذریزدی فدک بوک  

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ قصه آیه ها(ج3)رضا شیرازی گیسوم 
............................................................................................................................

...........................................................................................................................

 سخاوت سرشار


https://www.gisoom.com/book/1452255/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1/


در این کتاب از مجموعه "حکایت آیه‌ها "سه داستان کوتاه درباره شان نزول آیه 43سوره بقره، آیات 9تا 19سوه علق و آیه 55سوره مائده برای نوجوانان بازگو شده که عبارت‌اند از" :آرزوی چهارمین"، "شوم‌ترین نقشه آفرینش "و "سخاوت سرشار ."آخرین داستان براساس آیه‌ای نگارش یافته که در آن حضرت محمد (ص) از علی (ع) در مقام جانشین خود یاد می‌کند .این آیه زمانی نازل شد که گروهی از پیامبر (ص) درباره جانشین پس از ایشان جویا می‌شوند و در همان حال فقیری که برای سائلی به مسجد آمده بود و هیچ کس به او یاری نرسانده بود به حضرت علی (ع) روی می‌آورد که مشغول نماز و در حال رکوع بود .علی (ع) انگشتری خود را به او می‌بخشد ;آن گاه آیه 55سوره مائده نازل می‌شود ;با این مضون که "سرپرست و ولی شما، خدا و رسول اوست و مومنانی که نماز به پای می‌دارند و فقیران را در حال رکوع، زکات می‌دهند ."داستان این شان نزول در کتاب از زبان ابوذر غفاری، در کنار چاه زمزم، هنگامی بازگو می‌شود که پیامبر (ص) از دنیا رفته و قضیه جانشینی آن حضرت پیش آمده است .

https://www.gisoom.com/book/1211168/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1/...........................................................................................................................
...........................................................................................................................


انگشتر قیمتی

https://www.gisoom.com/book/1736702/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C/


کتاب مصوّر حاضر، از مجموعه کتاب‌های «آیه‌ها و قصّه‌ها» حاوی داستانی دربارة سخاوت حضرت علی(ع) است که برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به نگارش در آمده است. در داستان حاضر آمده است: پیرمردی گرسنه و خسته که چشم به رحمت مردم شهر دوخته بود، وارد شهر شد. گوشه‌ای ایستاد و از رهگذران تقاضای کمک کرد، اما کسی به او کمک نکرد. او وارد مسجد شد و فریاد زد: «خدایا! تو شاهد باش که در خانة خودت نیز کسی پاسخم را نداد.» آن طرف مسجد مردی مشغول نماز خواندن بود که چهره‌ای مهربان و ظاهری بسیار ساده داشت. او در حین رکوع انگشتر زیبا و گران‌بهای خود را به پیرمرد داد. پیرمرد به خاطر این رفتار مرد خدا را شکر کرد. پیامبر(ص) که شاهد این ماجرا بودند خیلی خوشحال شدند و از خدای مهربان خواستند آن جوانمرد بزرگ و بخشنده؛ یعنی حضرت علی(ع) را وزیر و پشتیبان ایشان قرار دهند.


مردان غار

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................       نویسنده قرآنی پایین این صفحه :


      علی کریمی جهرمی و یک کتاب از او :


                        جاذبه قرآن


            و این چنین می نویسیم :


              جاذبه قرآن علی کریمی جهرمی        


............................................................................................................................

............................................................................................................................

X